Meist

Haridus- ja Noorteameti e-pood pakub erinevat õppevara hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele.

Õppevarade koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava ainekavades esitatud nõudeid. Õppevarad sobivad kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Õppevara saab jätkuvalt tasuta alla laadida portaalist www.hev.edu.ee.