Matemaatika töölehtede komplekt, IV osa. Kaal. Raha. Kell.

Tootekood: 200198
Ühik: tk
Tarneaeg: 14

Töölehtede kogumik on mõeldud õppematerjaliks „Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava” Lisa 2 „Toimetulekuõpe” järgi õppivatele õpilastele. Töölehed sobivad toimetulekuõppe 2. ja 3. arengutasemel olevatele õpilastele (k.a lisa-õppeaastad).
Töölehtede kogumiku koostamisel on lähtutud matemaatika õpetamises üldõpetuse põhimõtetest. See tähendab, et matemaatiliste teadmiste parim omandamine toimub tihedalt integreerituna koos teiste õppeainetega. Soovitav on kasutada kogumikus olevaid töölehti kordav-kinnistava tunnietapina (nt eesti/vene keele, elu- ja toimetulekuõppe, tööõppe tunnis). Parim on täita töölehti pärast õppekäike ning vaatlusi, seostatuna praktiliste tegevustega.

Kokku sobivad tooted
Töölehtede kogumik „Matemaatemaatika I“ on mõeldud õpetamiseks ja õppimiseks toimetulekukooli I–II arengutaseme matemaatika tundides. Komplektis on töölehed ja õpetaja juhendmaterjal. Komplekt keskendub eelkõige kolmele valdkonnale: töö hulkadega, töö suurusmõistetega ning arv ja number 1-5.
,   Tarneaeg: 14
3,27 €
Kogumik on mõeldud õppematerjaliks toimetulekukooli II arengutasemel. Matemaatika II teemaks on arv ja number 6–12, töölehtede ülesehitus sarnane kogumikus „Matemaatika I” esitatuga. Pildimaterjali valikul on lähtutud Diana Kuntori ja Marju Türnpu orienteerumisõpetuse töö raamatutest „Talv“ (Kirjastus Tea, 2006) ning „Kevad. Suvi” (Kirjastus Tea, 2007).
,   Tarneaeg: 14
3,27 €
Kogumik on mõeldud õppematerjaliks toimetulekukooli II-III arengutasemel. Kogumik koosneb õpetaja juhendmaterjalist ja töölehtedest. Õpetaja juhendmaterjal sisaldab teemade kaupa soovitusi töölehtede kasutamiseks. Töölehtede temaatika on lõimitud elu- ja toimetulekuõppe ning tööõppetundidega ning lähedalt seotud õpilaste igapäevase eluga. Töölehtede kasutamine kinnistava etapina peale praktilisi tegevusi ja õppekäike võimaldab täielikult rakendada üldõpetuse põhimõtteid.
,   Tarneaeg: 14
3,27 €